fredag 16. mai 2008

Nordland RV: Øk presset på Stortinget fram til 20. juni!

Vesterålen Online gjengir et leserinnlegg av Gunnvald Lindset, Leder i Rødt Nordland, som omhandler foretaksreformen og ser spesielt på saken med sykehushotellet ved Radiumhospitalet. Innlegget avslutter slik:
"I sykehotellsaken ble det politiske presset så sterkt at regjeringa måtte snu. Penger til et offentlig eid pasienthotell blir med i regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett. Dermed har statsråd Sylvia Brustad for første gang innrømt at regjeringa har et direkte ansvar for sykehusene.

De som slåss mot sykehuskutt andre steder, har nå all grunn til å kreve likebehandling. Øk det politiske presset mot partienes stortingsgrupper i de nærmeste ukene. Da kan sykehusenes budsjettrammer bli utvidet for hele landet når Stortinget fredag 20. juni fatter vedtak om påplussinger på statsbudsjettet."


• Les hele leserinnlegget på Vol.no ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar