søndag 18. mai 2008

Stenger Stensby - mangler senger!


Ansatte ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) mener det nye sykehuset er for lite. - Vi står foran en krevende periode, sier sykehusdirektør Erik Kreyberg Normann, som sier at han forstår de ansattes bekymring.

- Vi har fått et opptaksområde på 110.000 mennesker mer enn sykehuset var prosjektert for, sier Odd Grenager, overlege ved kar- og torakskirurgisk avdeling og tillitsvalgt for Overlegeforeningen (OF).

Sykehuset ble påbegynt i 2004, og ifølge planene skal det være ferdig i oktober - foruten en sengeavdeling.

Mest bekymret for sengene
- Sengeavdelingene får de største bekymringene fordi vi mangler et av de fire planlagte sengeområdene som var prosjektert ved det nye sykehuset, nye Ahus. Etter planen skal det siste sengeområdet - en av fire såkalte sengepirer - være ferdig i 2010. Dette er fordi en må rive den gamle bygningen for å få dette på plass, sier han.

Ahus driftet tidligere 60 senger ved Stensby Sykehus, men av dem står bare 25 igjen.

- Disse 60 sengene var en av forutsetningene for at man frem til 2010 skulle greie seg uten ett av sengeområdene. Budsjettproblematikken i høst gjorde at en måtte redusere disse sengeplassene. Den dagen vi virkelig må ta oss av 450.000 mennesker - så må vi ha mer senger, sier Grenager.

• Les hele saken i Dagens Medisin ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar