torsdag 15. mai 2008

Støtt opprop mot kutt i rusbehandlingsplasser i Helse Sør-Øst

"Da Staten nylig kjørte anbudsrunde for private rusbehandlingsklinikker, la de ned 49 behandlingsplasser. Et samlet Storting har bestemt at rusomsorgen skal trappes opp!
700.000 - sjuhundretusen – i Norge er daglig berørt av rusmisbruket. Vi kan ikke la regjeringen svekke behandlingen i det som er et gigantisk personlig, sosialt- og helseproblem i Norge.
" skriver Jan Sunder Halvorsen, psykiater ved ValdresKlinikken og Liss Bhadra Dahl, sykepleier ved ValdresKlinikken.

Halvorsen og Dahl har satt i gang en kampanje mot Helse Sør-Østs kutt i rusbehandlingsplasser. Du kan lett støtte kampanjen ved å signere brevet som gjengis under. Hvordan?
- Bare send en tom epost (med avsender, men uten emne) til: rusreformkampanje@gmail.com
Du blir da automatisk registrert, og en e-post med brevet under + din signatur vil bli sendt til Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad.HER ER BREVET DU BES OM Å SIGNERE:

Til statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Sylvia Brustad

Når Helse Sør-Øst nå skjærer ned på antallet behandlingsplasser for rusmisbruk, er det stikk i strid med regjeringens løfter om å trappe opp rusomsorgen. Når dere begge i Stortinget bedyrer at dere ikke svikter de 700.000 menneskene i Norge som rammes av dette store personlige, helsemessige og sosiale problemet vi har, stemmer ikke det dere sier med virkeligheten.

Den Norske Legeforeningen har både i 2006 og 2007 kritisert at rusreformen ikke følges opp med nødvendige bevilgninger. Planene er gode, men pengene mangler. Seinest i februar lovet du, Sylvia Brustad, en opptrapping av midler. Brukerorganisasjonene har gang på gang påpekt at den nye rusreformen blir sviktet av regjeringen. De blir ikke lyttet til.

Ryggraden i Statens behandlingstilbud for rusmisbrukere er private fra gammelt av. Når Helse Sør-Øst avslutter sin anbudsrunde med de private institusjonene, er resultatet at 49 behandlingsplasser skjæres bort. Dette er fullstendig uakseptabelt. Bare alkoholmisbruket koster samfunnet over 20 milliarder årlig! Og så skal innsatsen i rusomsorgen bli mindre! Hvor er logikken? Har den rødgrønne regjeringen glemt hva den gikk til valg på?

To eksempler. ValdresKlinikken, som har behandlingsresultater i internasjonal klasse, mister sin avtale. Det betyr at vanlige folk, som ikke har råd til å betale for en behandling selv, mister et helt nødvendig tilbud. Flere tusen står allerede i kø for behandling. Ressurssterke personer i Buskerud er klare til å åpne en institusjon for langtidsbehandling. 25 fagfolk har brettet opp armene for å styrke innsatsen i rusomsorgen, men blir avvist av Helse Sør-Øst!

Dette går på regjeringens troverdighet løs. Slutt med de fine frasene som skjuler nedskjæringer. Gi nødvendig støtte til institusjoner som vil og kan være en kraft i kampen mot dette sosiale problemet. I kjølvannet av rusmisbruk ligger ufattelige tragedier.

Gjør det nå og vis at dere fortjener den tilliten dere fikk ved valget!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar