torsdag 15. mai 2008

Revidert statsbudsjett - kommentar fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene: "Ingen flere kroner til pasientene - sykehuskuttene fortsetter"

Folkebevegelsen for lokalsykehusene ser med uro og bekymring på forslaget til revidert statsbudsjett. Regjeringen har lagt inn en bevilgning på totalt 3,5 milliarder kroner til helseforetakene og private helseinstitusjoner for å dekke økte utgifter til pensjoner, men gir ingen flere kroner til pasientbehandling.

Det fremlagte forslaget gir altså ingen forhåpninger om å sikre tilbudene ved lokalsykehusene og gir ingen håndsrekning til å stoppe igangsatte eller planlagte kutt.

Til tross for Soria Moria-erklæringens fagre løfter, er det i løpet av 2008 allerede nedlagt flere lokalsykehus, som Stensby og Sandefjord. Akuttberedskap er sentralisert og foreslås sentralisert flere steder. Fødetilbud som Lykkeliten på Rjukan er foreslått nedlagt. Disse endringene skjer av økonomiske grunner, ikke faglige. Med fortsatt underfinansiering av helseforetakene må vi forvente flere strukturelle sparetiltak på styrenes bord.

Forslaget til revidert budsjett forsterker inntrykket av at lokalsykehusene i realiteten nivåmessig skal bygges ned til avanserte sykestuer. Dette vil få alvorlige konsekvenser, både for befolkningens trygghet og for rekruttering av fagfolk til lokalsykehusene og primærhelsetjenesten i distriktene. Nedbygging av lokalsykehus til et lavere faglig nivå vil jo også føre til dårligere ressursutnyttelse, ved at de ikke lenger kan ferdigbehandle opptil 80% av pasientene, slik de kan i dag.


UTDRAG FRA REVIDERT STATSBUDSJETT OM "FØDSELSOMSORG", "AKUTTFUNKSJONER", "LOKALSYKEHUS" O.L. LIGGER SOM ENKELTSAKER PÅ BLOGGEN HER. BARE SKRIV "REVIDERT" I DET HVITE SØKEFELTET OPPE TIL VENSTRE FOR Å FÅ OPP DISSE INNLEGGENE.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar