torsdag 15. mai 2008

Oppland Arbeiderblad: Rusplasser legges nedÅrlig dør et stort antall rusmisbrukere på grunn av overdose.

Tradisjonsrike Petershagen psykiatriske senter i Østre Toten skal legges ned. Årsaken er at institusjonen tapte anbudskonkurransen til Helse Sør-Øst. Dermed går et trettitalls arbeidsplasser tapt. De fleste ansatte vil sannsynligvis få seg nye jobber, kanskje også innen det samme fagfeltet. For verre er det at det samtidig blir borte 20 plasser innen psykiatri og rusomsorgen, plasser som har vært spesielt tilrettelagt for tyngre pasienter.

Denne uka ble det også kjent at Valdresklinikken i Aurdal trolig vil lide samme skjebne. Heller ikke den institusjonen har fått fornyet driftsavtalen med Helse Sør-Øst, angivelig blant annet fordi helsebyråkratene med Oslo-briller påstår at den ligger for avsides i forhold til hovedstaden. Den samme argumentasjonen er for øvrig blitt brukt mot andre institusjoner, blant annet én i Rollag i Numedal, en times kjøretur fra Drammen. Dermed må mellom 60 og 80 rusmisbrukere som årlig blir behandlet i korttidsplasser på Valdresklinikken finne seg i å bli behandlet på en annen institusjon. Hvis tilbudet overhodet kommer.

Helseforetaket har bestemt seg for å inngå avtale med 15 institusjoner for rusmisbrukere, blant dem Blå Kors på Eina, Riisby behandlingssenter ved Dokka og Solliakollektivet ved Reinsvoll. Til sammen 37 institusjoner la inn anbud. Dermed blir antallet behandlingsplasser i området til gamle Helse Øst redusert med 70. Både helseforetaket og helsemyndighetene hevder at tilbudet for rusmisbrukere er styrket som følge av denne anbudsrunden. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Rio, hevder imidlertid det motsatte og har bedt helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad gripe inn og vise hva hun mener med at rusfeltet skal være et satsingsområde. Foreløpig er det ikke kommet noe svar.

Årlig dør et stort antall rusmisbrukere på grunn av overdose. Vi ser også at narkotikamisbruk stadig øker i omfang. På bakgrunn av dette er det skuffende at regjeringen skviser ut de fleste private institusjonene av ideologiske grunner så lenge tusenvis av misbrukere står i behandlingskø.


• Hentet fra Oppland Arbeiderblad, klikk på overskriften her for å lese saken der

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar