lørdag 10. mai 2008

Sitter pengene løsere i øst?

Spørsmålet er det Rogalands Avis som stiller på lederplass, etter at helse- og omsorgsministeren ga ekstrabevilgning til å fullføre byggingen av pasienthotellet ved Radiumhospitalet:

"For en måned siden sto Brustad på Stortingets talerstol og hudflettet Helse Sør-Øst for manglende respekt for budsjettrammer. Statsråden slo fast at helseforetaket ikke skulle få et øre ekstra i revidert statsbudsjett. I går slapp hun nyheten om at Helse Sør-Øst kan realisere påbygget på Radiumhospitalet og det omdiskuterte sykehotellet ved hjelp av midler i revidert."

"– Fornuften seiret, er tittelen på Dagbladets leder om saken i går. Hvor fornuftig denne oppsiktsvekkende snuoperasjonen er avhenger sannsynligvis av hvor i landet man befinner seg. Det er grunn til å lytte til fylkesvaraordfører Ellen Solheim (KrF) når hun i dagens Rogalands Avis slår fast at pengene tydeligvis sitter løsere når det gjelder prosjekter på Østlandet.

Brustads vingling har vakt harme hos helseansatte og politikere alle andre steder i landet enn i hovedstaden. Hun har også sørget for å sette seg selv i en umulig situasjon foran behandlingen av revidert statsbudsjett. Nå vil resten av Helse-Norge kreve en skikkelig oppvask og en grundig og rettferdig fordeling av helsemilliardene. Ingen helseforetak vil komme til å finne seg i en fortsatt skjevfordeling når det tydeligvis ikke er problematisk å skaffe til veie penger til Oslo-prosjekter."


• Les hele lederen i Rogalands Avis ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar