lørdag 10. mai 2008

Lundteigen misliker nye sykehusutspill

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) misliker at allerede skrinlagte tomtealternativer i sykehusdebatten nå relanseres.

Etter at Drammen, Lier og Eiker-kommunene på ny har meldt seg på i kampen om å bli vertskommune for et etterlengtet og nytt sykehus i Drammens-regionen, refser den fritttalende Sp-politikeren alle sammen: – Nå må vi samle oss om noe som kan gi resultater. Om hovedstadsutredningen ikke finner plass til et nytt sykehus på Gullaug, gjenstår kun ett reelt alternativ - nemlig opprustning av eksisterende sykehus i Drammen, Ringerike og Kongsberg til moderne lokalsykehus, sier han.

Lundteigen peker på at det er dårlig økonomi i statens sykehus, at hovedstadsutredningen vil vise at det er for stor kapasitet på spesialsykehustjenester og at en økende andel av helsetjenester i fremtiden vil bli dekket av lokalsykehus. – Jeg frykter en ny ørkenvandring i sykehusspørsmålet når kommunene nå fremmer sine tidligere lokaliseringsalternativer, sier Lundteigen.


• Les saken i Drammens Tidende ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar