mandag 21. januar 2008

Ahus-innsparinger: Stensby rammes hardest

Kuttene ved Ahus får store konsekvenser for Stensby sykehus. Allerede i april overflyttes den dagkirurgiske virksomheten til Ahus, og i juni forsvinner øyeblikkelig hjelp-funksjonen.

– For befolkningen på Øvre Romerike innebærer dette i klartekst at de ikke lenger vil bli innlagt på Stensby dersom de blir akutt syke, slår administrerende direktør Erik Kreyberg Normann ved Akershus Universitetssykehus fast.

Ledelsen ved Ahus la fredag fram sine forslag til innsparinger i 2008. Budsjettforslaget skal behandles i et ekstraordinært styremøte tirsdag.

Normann legger ikke skjul på at sykehuset står overfor betydelige utfordringer. – Omleggingene vi står overfor vil bli krevende for de ansatte, ikke minst fordi det er så mye annet vi skal gjøre samtidig. Men vi har lagt fram et ansvarlig budsjett som opprettholder sykehusets lovpålagte funksjoner, forsikrer Ahus-direktøren.

Sykehuset har operert med ulike tall for hvor mye som må kuttes. Ved årsskiftet lå det an til en innsparing på 273 millioner kroner i 2008, men i forslaget som nå ligger på bordet, er de økonomiske utfordringene endelig tallfestet til 223 millioner kroner.

Av dette utgjør en forventet gevinstrealisering i det nye sykehuset 24,4 millioner, mens to foreslåtte tiltakspakker beløper seg til rundt 131,5 millioner.

Det er ikke foreslått tiltak for å dekke inn 91,4 millioner i ekstraordinære utgifter knyttet til at Nye Ahus tas i bruk. – Vi er i dialog med Helse Sør-Øst om dette, og regner med at det løser seg, sier Normann.

• Les saken i Romerikes blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar