torsdag 3. januar 2008

Leserbrev fra regionskontakt i Nord: Sykehusene – et system i krise?

Gunnvald Lindset, Folkebevegelsens regionskontakt i Nord har skrevet et leserinnlegg i Rana Blad som starter slik:

"Rett før jul ble statsbudsjettet vedtatt. Folkebevegelsen for lokalsykehusene sendte brev i høst med krav til budsjettet der vi bl.a. skrev følgende: "Sykehusene må nå få rom for å fokusere på pasienter og kvalitet, i stedet for å bli kjeppjaget til stadige omstillingsprosesser som skyldes underfinansieringen fra sentrale myndigheter. I et land med så stor offentlig og privat rikdom er det absurd at sykehusene skal sultefores og kjempe med ryggen mot veggen for å nå et urealistisk resultatkrav. Folkebevegelsen krever at det må tilføres vesentlig mer midler både til drift, utstyr og vedlikehold av bygninger."

Styret i Nordlandssykehuset vedtok rett før jul å kutte 120 årsverk og redusere driftsutgiftene med 30 mill. kroner. Dette førte til en leder i Avisa Nordland 18. des. med overskrift "System i krise", der det påpekes at Nordlandssykehuset langt fra er alene. Lederen fortsetter slik:" Det blir mer og mer åpenbart at vi snakker om en systemkrise, og måten vi organiserer helsevesenet på må revurderes fra grunnen av".

Folkebevegelsen er helt enig, og derfor fikk vi laget en alternativ evaluering av sykehusreformen som ble lagt fram på en stor konferanse i Oslo 3. september."

• Les hele Gunnvald Lindsets leserinnlegg i Rana Blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar