mandag 28. januar 2008

Komitemedlem: Kutt sentralt, ikke lokalt

- Det blir helt feil å tappe Kragerø sykehus for ytterligere funksjoner. Innsparinger må skje på annen måte enn å ta bort dette dagkirurgitilbudet. Det mener stortingsrepresentant og medlem av helse- og sosialkomiteen, Gunn Olsen, fra Kragerø.

Hun er sterkt imot at problemer med sykehusøkonomien skal ramme lokalsykehusene ytterligere. - Et lokalsykehus må ha et innhold, og vi kan ikke lenger plukke bort det ene etter det andre for å spare penger. Man kan kanskje si at det ikke blir noen dramatisk endring om man tar bort dagkirurgien i Kragerø, men det har vært en styrke at vi har hatt den der, og det er viktig å beholde det for framtiden, mener hun.

- Hvordan mener du innsparingene bør tas?
- Jeg er av den oppfatning at de innsparingene det nå er snakk om, ikke burde berøre Sykehuset Telemark i det hele tatt. For her har man virkelig gjort sitt de siste årene. Jeg mener at problemene må tas der de hører hjemme, og etter min oppfatning hører de hjemme i det store østlandsområdet og Oslo-regionen spesielt. Her har vi å gjøre med en ukultur på enkelte områder som man må gjøre noe med. Blant annet kan vi ikke ha det slik at alle skal drive med stort sett samme tingene innenfor sykehusdriften. Her vil det være masse å hente, og dette er man nødt til å ta tak i.

• Les hele saken i Kragerø Blad ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar