mandag 28. januar 2008

Fanny Voldnes' innlegg om økonomistyringssystemet i helseforetakene

Innlegget som registrert revisor og nestleder i LOs næringspolitiske avdeling Fanny Voldnes holdt på konferansen onsdag 23. januar er nå lagt ut på LOs sider.

Innlegget avslutter slik:
Det er altså all grunn til å stille spørsmål ved om økonomistyringsstyringssystemet i Helseforetaksreformen er egnet til å løse utfordringene i helsesektoren. På denne bakgrunn har LO i juni 2007 avgitt følgende høringsuttalelse til Sosial og helsedirektoratet:
”I tillegg til den gjennomførte vurderingen av finansieringssystemet etterlyser LO en analyse av hva det innebærer at helseforetakene er underlagt forretningsmessige prinsipper (regnskapslovens bestemmelser). En slik analyse bør særlig omfatte hvordan lokalsykehusenes situasjon påvirkes av de regionale helseforetakenes (morselskapenes) strategiske og forretningsmessige tilpasninger og krav om å gå i balanse. I den forbindelse bør det besvares om det er noen sammenheng mellom salg av bygninger, planer om salg av enheter (som for eksempel psykiatriske sykehus), forslag om nedlegging av lokalsykehus og bruken av regnskapslovens bestemmelser.”

• Klikk på overskriften her for å lese hele innlegget

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar