lørdag 19. januar 2008

Stensbys skjebne avgjøres 22. januar

I uke 1 ble 350 ansatte på Stensby sykehus informert av direktør Erik Normann ved Ahus at en nedbygging av sykehuset skulle planlegges og legges frem for styret i et ekstraordinært styremøte 22. januar 2008. Dette er et tiltak for at foretaket skal komme i balanse.

Dette medfører:
- Ingen medisinsk ø-hjelp til pasienter på Øvre Romerike i middelbar nærhet.
- Opphør av all kirurgisk virksomhet til tross for oppgraderte operasjonssaler i 2001.
- Ingen medisinsk avdeling og hjerteovervåkning
- Ingen laboratorietjenester, pasienter i Akershus nord for Oslo må reise til Ahus Nordbyhagen for blodprøvetakning i de tilfellene der det ikke lar seg gjøre å gjennomføre dette hos fastlegen.

Alle pasienter i Akershus blir kanalisert til ett sykehus. Dette sliter allerede i dag med korridorpasienter og underkapasitet i akuttmottaket. Dessuten er sykehuset inne i en flytteprosess som skal håndteres til tross for økt tilfang av pasienter.

Dette har også store konsekvenser for ansatte som må pendle på en allerede belastet E6 (begrenset/ikke mulig å reise kollektivt) eller blir overtallige, da hele foretaket må spare stillinger. Prosessen rundt denne nedbyggingen har ikke ivaretatt av spillereglene i arbeidslivet.

Hvordan kan dette rime med den rødgrønne regjeringens løfter om at ingen lokalsykehus skal legges ned?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar