tirsdag 22. januar 2008

Ansatte sa nei til Ahus-budsjettet, vedtak om kutt på Stensby

Ahus-ledelsens forslag til kutt på 223 millioner kroner ble vedtatt av styret tirsdag formiddag – men de fire ansatterepresentantene stemte imot.

Hovedverneombud Finn W. Halvorsen og de øvrige ansatte-representantene i Ahus-styret stemte mot budsjettforslaget for å markere at kuttene som skal foretas etter deres mening er uforsvarlige. – Vi ønsker å markere at vi synes dette budsjettet er uakseptabelt, slo hovedverneombud Halvorsen fast i forkant av avstemningen over 2008-budsjettet for Akershus Universitetssykehus.

Både de ansatte og de øvrige styrerepresentantene uttrykte stor bekymring for konsekvensene av at Ahus må kutte nærmere en kvart milliard på årets budsjett.

– Det er ingen tvil om at dette vil få konsekvenser for pasienter og ansatte, vi må slutte å late som det ikke får det, påpekte Stein A. Evensen, som likevel støttet ledelsens budsjettforslag "under forutsetning av at det ikke bryter med forsvarlighetsprinsippet."

Ikke minst var bekymringen stor på vegne av Stensby sykehus, som mister både øyeblikkelig hjelp-funksjonen og den dagkirurgiske virksomheten i løpet av de nærmeste månedene.

Gerd Myrberg i Brukerrådet for Ahus brukte tale- og forslagsretten i styret til å foreslå å utsette omleggingene ved Stensby – blant annet med henvisning til manglende konsekvensanalyse for brukere på Øvre Romerike. – Jeg er også bekymret for hva dette for å si for situasjonen ved akuttmottaket ved Ahus, der det er tilnærmet kaos, samt for ambulansetjenesten, påpekte hun – men forslaget fikk ingen stemmer.

• Les hele saken i Romerikes blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar