torsdag 24. januar 2008

LO og Ap oppretter forum for sykehuspolitikk

Etter initiativ fra LO, skal LO og Arbeiderpartiet opprette et nytt Forum for dialog om sykehuspolitikk. Det opplyste LOs nestleder Geir Mosti under åpningen av konferansen ”Helsereform – utfordringer og løsninger i dag.

- Forum for dialog om sykehuspolitikk skal gjennom en analyse og diskusjon se på hvordan systemet kan utvikles til å gi enda bedre og mer rettferdige tjenester til brukerne over hele landet, sier Mosti.

- Sykehusene de siste åra har vært gjennom veldig store omorganiseringer. Og sykehusene er trolig det området der spenningen mellom folks forventninger og de ansattes muligheter er aller størst, sa Geir Mosti. Det er vår plikt både som arbeidstakere og som samfunnsaktør å se kritisk på de løsninger som er valgt. Ikke minst når vi nå har vært gjennom noen veivalg som mange har vært usikre på.

• Hentet fra LOs sider, klikk på overskriften her for å lese hele saken der

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar