torsdag 10. januar 2008

Opprør mot skeivfordelte helsekroner

Fylkesordførere landet rundt krever rask politisk handling etter rapporten som fastslår at helseforetakene ikke behandles likt når pengene fordeles.

Utredningen som Magnussenutvalget leverer torsdag viser at Helse Midt-Norge bare på 2008-budsjettet får 340 millioner kroner for lite.

MINDRE PENGER
De siste fem årene har Helse Midt-Norge fått 3 milliarder kroner for lite sammenlignet med hva som skulle vært en rettferdig fordeling av helsekronene i Norge, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag til NTB.

Han forventer rask avklaring. Dette kan ikke Stortinget leve med. De er tvunget til å løse denne situasjonen. Dette er en av de mest dramatiske hendelsene i den helsepolitiske historien, slår han fast.

FALLITT
Ifølge utredningen fra utvalget har også Helse Vest og Helse Nord vært underfinansiert, med henholdsvis 250 millioner og 206 millioner kroner.

Samtidig får Helse Sør-Øst 796 millioner kroner for mye per år sammenlignet med de andre helseregionene. Helse Vest har med andre ord fått 1,2 milliarder kroner for lite på fem år. Det kommer på toppen av alle innsparinger vi har vært påtvunget. Det er alvorlig, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) i Hordaland til NTB.

Fylkesordførerne i samtlige underfinansierte regioner krever at skjevheten rettes opp og at etterslepet kompenseres.

Når vi samtidig vet at det samlede akkumulerte underskuddet i helseforetakene er på 10 milliarder kroner, er det åpenbart athele reformen har spilt fallitt, sier Nyborg.

ALLE REPRESENTERT
Magnussenutvalget legger fram sin rapport til helseminister Sylvia Brustad (Ap) torsdag ettermiddag. Utvalget har hatt i oppgave å foreslå riktig fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene, og har hatt representanter fra alle helseregionene.

Vi har lenge visst at vi har vært underfinansiert. På en måte er det godt å få tallene på bordet, for nå kan vi begynne å jobbe med å rette opp skjevhetene, sier Nyborg til NTB.

Det kan ikke være slik at helsetilbudet for befolkningen fra andre helseregioner enn Helse Sør-Øst skal være mindre verdt. Å fortsette med en slik skjevforedling er umulig, sier Sandvik.

(NTB)

• Hentet fra NRK Møre og Romsdals nettsider, klikk på overskriften for å komme dit

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar