lørdag 19. januar 2008

Det nye styret i Helse Sør-Øst

Hanne Harlem (leder)
Harry Konterud (nestleder)
Anne Carine Tanum
Finn Wisløf
Randi Talseth
Andreas Kjær (SP)
Kirsten Huser Leschbrandt (H)
Knut Even Lindsjørn (SV)
Dag Stenersen (FRP)
Anne Marie B Jøranli (Krf)
Berit Eivi Nilsen (AP)

Ansatterepresentanter:
Kirsten Brubakk
Svein Øverland
Morten Falkenberg
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen
Lars Kristian Eikvar

• Hentet fra Helse Sør-Østs nettsider, du kommer til saken ved å klikke på overskriften her.

(Det har vært kommentert at et frittalende styremedlem, Tor Ottar Karlsen, ikke fikk fortsette …)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar