torsdag 24. januar 2008

Ap-leder om Stensbynedlegging: – I strid med våre egne løfter

Ahus-styrets vedtak gjør at Stensby ikke lenger kan kalles et lokalsykehus. – Dette strider med Soria Moria-erklæringen, mener leder Sverre Myrli i Akershus Arbeiderparti. Etter forslag fra Eidsvoll Ap ved Marius Andresen har styret i Akershus Arbeiderparti fattet følgende enstemmige vedtak i forhold til de vedtatte kuttene ved Stensby sykehus:

«Styret i Akershus Arbeiderparti støtter arbeidet for videre drift av Stensby sykehus. Sykehuset ligger i en region med kraftig vekst. Akershus Arbeiderparti setter pasientene i sentrum og mener at det må være mulig å finne løsninger som tilfredsstiller regionens behov for helse og omsorg.»

Stortingsrepresentant og leder i Akershus Ap, Sverre Myrli, er helt klar på at Ahus-styrets vedtak i realiteten innebærer en nedleggelse av Stensby som lokalsykehus. – Når så mange funksjoner forsvinner fra Stensby som det ligger an til her, så forsvinner i realiteten lokalsykehus-funksjonen. Det er ikke et lokalsykehus lenger når bare resepsjonisten, fyrbøteren og vaktmesteren er igjen, illustrerer han.

Myrli har allerede orientert helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad om fylkespartiets standpunkt, og har varslet om at han vil ta saken opp med statsråden.

– Det er hele tida en balansegang mellom hva vi som politikere skal gå inn i og hva de styrende organer i Helse-Norge skal bestemme. I dette tilfellet er grensa nå overskredet i forhold til hva som må tas opp politisk. Vi vil holde fullt trøkk på denne saken, lover Sverre Myrli.

• Les hele saken i Romerikes blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar