fredag 25. januar 2008

Oppdragsdokument 2008 Helse Midt-Norge RHF

Helse- og omsorgsministeren holdt foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF onsdag 23. januar og overleverte oppdragsdokumentet for 2008.

• Dokumentet kan lastes ned som pdf-fil ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar