tirsdag 15. januar 2008

Brustad: Vil se nærmere på ISF-systemet

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad varsler at hun vil se nærmere på hvordan helseregionene praktiserer systemet med innsatsstyrt finansiering (ISF-systemet).

Det går fram av Brustads svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kåre Fostervold (FrP), som slår et slag for Helse Blefjells søknad om å få bli et pilotforetak i Helse Sør-Øst for en ny finansieringsmodell for lokalsykehus.

- Jeg mener at regionale helseforetak har, og skal ha, stor frihet til å tilpasse andel av basisbevilgning og andelen ISF-finansiering lokalt, dersom dette er hensiktsmessig grunnet lokale forhold, skriver Brustad. Hun viser imidlertid til at Sosial- og helsedirektoratet i en gjennomgang av ISF-systemet våren 2007, avdekket en bekymring blant ledere i sykehussektoren for at ISF-systemet har fått for stor gjennomslagskraft ute i de tjenesteytende ledd.

- Mange steder settes det inntektskrav i form av antall produserte DRG-poeng helt ned på den enkelte avdeling. Det pekes videre på behovet for en ytterligere klargjøring av mål og anvendelsesområde for ordningen. Dette er noe jeg vil be direktoratet følge opp, svarer Brustad.

• Les hele saken på Helserevyen ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar