torsdag 10. januar 2008

Magnussen-utvalget: Skjevfordeling mellom foretakene

Helse Sør-Øst må si fra seg 800 millioner kroner dersom de andre helseregionene skal få sin rettmessige del av helsemilliardene som fordeles over statsbudsjettet, skriver Helserevyen.

Det skal gå fram av Magnussen-utvalgets innstilling, som presenteres i dag. Ifølge fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag har Helse Midt-Norge gått glipp av til sammen opp mot 4 milliarder kroner siden staten overtok ansvaret for sykehusene i 2002. – Magnussen-utvalget dokumenterer en dramatisk skjevfordeling som må rettes opp allerede i neste års statsbudsjett, sier Sandvik, i en pressemelding.

Utvalget, som har vært ledet av professor Jon Magnussen, har hatt som oppgave å foreslå en rettferdig fordeling av statens overføringer til de regionale helseforetakene, og har hatt representanter fra alle helseregionene.

Av utvalgets innstilling skal det gå fram at:
- Helse Sør-Øst får 796 millioner kroner for mye per år i forhold til de andre helseregionene.
- Helse Midt-Norge får 340 millioner kroner for lite
- Helse Vest får 250 millioner kroner for lite
- Helse Nord får 206 millioner kroner for lite

Utvalgets innstilling overleveres formelt til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i dag, og skal straks ut på en tre måneder lang høringsrunde.

• Klikk på overskriften her for å lese hele saken på Helserevyen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar