onsdag 2. januar 2008

Gynekologforeningen med selvmotsigelser om tallenes betydning

Leder Rolf Kirschner i Norsk Gynekologisk Forening motsier seg selv når han mener at antall fødsler skal avgjøre statusen for fødetilbudet på Nordfjordeid (se egen sak under), for han har i høst signert et brev der foreningen hans slår fast at nivådifferensiering ikke skal gjennomføres bare på grunnlag av antall fødsler:

"disse tallene ikke er absolutte størrelser men at man må tilpasse etter lokale forhold. Dette står klart formulert i grunnlagsdokumentene og Stortinget har to ganger tidligere presisert akkurat dette. Det er helt meningsløst når HOD (…) antyder at Stortingsvedtaket vil føre til nedleggelse av 11 avdelinger (som har mindre enn 400 fødsler)."
Datert 29.10.07 og signert av Rolf Kirschner.

• Klikk på overskriften her og les hele uttalen fra gynekologforeningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar