tirsdag 22. januar 2008

"Folkets talsmann" ut av styret; SV vil ha omkamp om styringssystemet

Torgeir Dahl (H) opptrådte som folkets talsmann i helsedebatten. Det felte ham, mener SVs stortingspolitiker Bjørn Jacobsen. Jacobsen sikter til debatten sist uke da det ble kjent at styremedlem Torgeir Dahl (H) ikke får fornyet tillit i styret til Helse Midt-Norge.

Stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen skryter uforbeholdent av jobben Torgeir Dahl har gjort som helsepolitiker for Møre og Romsdal. – Torgeir Dahl har gjort en kjempejobb, ikke bare for Nordmøre og Romsdal, men for hele Møre og Romsdal. Tilbakemeldingene jeg har fått, er at han har hatt svært god kontakt med folk på grasrota. Men det var nettopp det som ble Dahls bane; han begynte å opptre som folkevalgt, og det gir ikke det nye systemet med statlige oppnevnte styrer i helseregionene rom for, sier Bjørn Jacobsen.

– Dette må du forklare?
– Jo, helsereformen som dagens ordning bygger på, baserer seg jo på at det er staten som peker ut styremedlemmer til eksempelvis Helse Midt-Norge-styret. Det skulle altså ikke være noen folkevalgt rolle i disse styrene. Da Torgeir Dahl formidlet synspunkter som folk var enige i, ble han oppfattet som for brysom. Mitt poeng er at nettopp Torgeir Dahls eget parti, Høyre, stemte for dagens helsesystem da reformen ble vedtatt. Det var jo ikke folket i valg som fjernet Torgeir Dahl, men ledelsen i et system der folket ikke har innflytelse.

– Hva vil du som SV-politiker gjøre hvis dagens styringssystem i helsevesenet ikke er godt nok?
– Både jeg og SV vil ha omkamp om dette. Jeg forstår også at Senterpartiet ønsker endringer i dagens opplegg. Vi kan ikke ha det slik at forbindelsen mellom folket og dem som fordeler pengene, er brutt. Politikerne må kunne konfronteres med det de har gjort når det er valg. Det skjer ikke med dagens system sier Bjørn Jacobsen som mener dette vil bli en av sakene SV kommer til å gjøre til en valgkampsak.

• Les hele saken i Romsdals budstikke på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar