tirsdag 22. januar 2008

Kjempeunderskuddene i sykehusene - et fiktivt problem?

Kjempeunderskuddene i sjukehusene er et fiktivt problem som skyldes det nye økonomistyringssystemet som kom med helsereformen. Sjukehusene kan ikke styres som private bedrifter.

Professor i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark, Bjarne Jensen, mener hovedårsaken til underskuddene er at det opereres med en kalkulatorisk størrelse. Avskrivninger på bygg og anlegg føres som utgifter, uten at dette er faktiske utgifter ved sjukehusene. Jensen sier helseforetakene under ett i realiteten har klart sine forpliktelser og at de minst har gått i balanse fra 2002 til 2006.

– Det er merkelig at helseforetakene skal bruke et regnskapsprinsipp som er ment for bedrifter som skal tjene penger. Det er rart man tror det er mulig å styre denne store sektoren bare med rammebevilgninger, uten budsjetter som viser sammenhengen mellom bevilgningene og det man forutsetter skal gjøres. Kravene til det man ønsker å få oppfylt er større enn det man har bevilgninger til, sier Jensen.

Han mener de store underskuddene gir inntrykk av at helsevesenet nærmest er konkurs. Toppen i organisasjonen får dermed enormt behov for å gjennomføre omstillinger og kutt. – Vi kan være glade for at kaoset på toppen ikke har rammet helsearbeiderne, men det kan lett smitte nedover, og da blir det virkelig alvorlig, sier han.

Han tror helsereformen var for lite gjennomtenkt og at man ikke helt visste hva man gjorde.

• Les hele saken i Østlendingen på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar