fredag 25. januar 2008

Brustads bestillinger: Oppdragsdokumentene til RHF-ene

Oppdragsdokumentet for 2008 ble i denne uken formidlet til de regionale helseforetakene.

Satsing på organdonasjon, innføring av hørselsscreening av nyfødte og egen ventetidsgaranti for barn og unge med psykiske lidelser er blant oppgaver som beskrives i oppdragsdokumentet. Økt samhandling i alle ledd er et gjennomgående budskap.

- Det er et felles ansvar å forvalte det største budsjettet for spesialisthelsetjenesten noen gang best mulig. I oppdragsdokumentet har jeg lagt vekt på at de regionale helseforetakene har det fulle ansvaret for å sørge for forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Oppdragsdokumentet bygger på Soria Moria-erklæringen, Nasjonal helseplan og statsbudsjettet.

• Les mer om dette på departementets nettsider ved å klikke på overskriften her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar