tirsdag 8. januar 2008

Nedlegging av fødetilbudet i Lærdal?

(DENNE SAKEN ER REDIGERT FRA OPPRINNELIG VERSJON.)

NRK Sogn og Fjordane meldte i morges at lege og ansatterepresentant i Helse Førde-styret Rune Larsen mener hele fødetilbudet i Lærdal må legges ned, mens han vil beholde fødeavdelingen i Nordfjordeid. Bakgrunnen er at fødestua i Lærdal har "bare" 84 fødsler, og at hver fødsel derfor (med beredskapen) blir uforholdsmessig dyr.

Fødestuen i Lærdal har dobbelt så mange fødsler som myndighetenes krav til fødestuer. Om Rune Larsen i sitt regnestykke også inkluderer anestesiberedskap og andre kostnader som også kommer andre pasienter er ikke kommet fram i saken.

------------------------------------------------------------------------------------------
NB! SENERE TILFØYELSE
Rune Larsen mener at NRK Sogn og Fjordane har tatt uttalelsene hans ut av sammenhengen. Han hevder at han ikke har gått ut og frontet en nedlegging i Lærdal.

Larsens mening er at en fødestue uten legeberedskap her ikke er et tilfredsstillende tilbud, slik at det da er mer realt å legge helt ned, dersom en av økonomiske årsaker må fjerne legeberedskapen.

Helse Førde-styrets nestleder Kjell Opseth har derimot i tirsdag ettermiddag sagt at han mener legeberedskapen ved fødestuen bør fjernes, men at en kan beholde fødetilbudet som en jordmorstyrt fødestue.
------------------------------------------------------------------------------------------

Hovedpoenget fra vårt ståsted er at det er helt uakseptabelt at en region som Indre Sogn skal stå uten et lokalt fødetilbud. Men det er like uakseptabelt å fjerne legeberedskapen fra en fødeenhet som har så lang vei til andre sykehus!

Det er egentlig lite sannsynlig at administrasjonen og styret i Helse Førde vil komme med et slikt forslag så kort tid før departementet har ferdigstilt utkast til ny nasjonal strategi for en "helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg".

Avstanden fra Indre Sogn til andre sykehus med fødetilbud (både Førde og Voss) er såpass lang at det ville være mer enn oppsiktsvekkende om styret skulle få aksept fra Sylvia Brustad for en nedlegging. Gynekologberedskapen i Lærdal har beviselig reddet flere liv, så det vil være helt uforsvarlig å fjerne denne sikkerheten for de fødende.

Skulle et forslag om nedbygging eller nedlegging virkelig komme på styrets bord, vil aksjon Forsvar Lærdal sjukehus selvfølgelig mobilisere kraftig. Etter dagens respons, der minst 12 vordende/nybakte mødre på to timers varsel stilte opp for å møte pressen på sykehuset, er signalene fra de berørte krystallklare: Gjenopprett fødeavdelingen i Lærdal!

Alternativt kan Helse Førde velge å lempe på kriteriene (som antydet fra departementet) slik at flere kan føde her. Seleksjonskriteriene for den forsterkede fødestuen i Lærdal er nemlig strengere enn for jordmorstyrte fødestuer nordpå. Slik oppnår Helse Førde en langt sterkere grad av sentralisering av fødslene (til sentralsjukehuset) enn nødvendig.

• Klikk på overskriften for å lese oppslaget som startet kjøret på saken på NRK Sogn og Fjordanes nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar