fredag 25. januar 2008

LHL Akershus krever omgjøring av Stensby-vedtak

Jeg har fått oversendt følgende pressemelding fra LHL Akershus:

Ahus skaper utrygghet for hjerte og –lungepasienter ved å nedlegge akuttmottaket på Stensby innen indremedisin og overføre dette til Nordbyhagen

Dette er bare første skritt, senere vil beboerne som sokner til Stensby sykehus oppleve at hele sykehuset blir nedlagt. Det er et LØFTEBRUDD hvis den rødgrønne regjeringen lar dette skje.

Nå må denne regjeringen prioritere pasientene og la økonomisk balanse komme i annen rekke. Styret har bestemt at alle legehjemlene skal overføres til Nordbyhagen. Uten leger blir Stensby ikke et sykehus, men et pleiehjem. At styret på AHUS med dette bryter foretaksloven er det heller ingen tvil om. AHUS viser nonchalance og tar kun økonomiske hensyn når de vurderer at dette ikke er brudd på foretaksloven :

Sitat :
" Vurderingen fra Akershus Universitetssykehus er at driftsomleggingene som skjer ved Stensby sykehus ut i fra dette ikke kan ses på som vesentlige for det regionale helseforetakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgave. Videre er vår vurdering at heller ikke innenfor vårt eget helseforetak er dette så omfattende endringer."
Sitat slutt.

LHL Akershus (Landsforeningen for hjerte og –lungesyke) krever at vedtaket omgjøres, og at avgjørelsen tas i det Regionale foretaksmøtet som Helse og omsorgsminister Sylvia Brustad selv leder. TØR HUN Å NEDLEGGE et lokalsykehus som hun selv har lovet skal leve ?

LHL Akershus ber nå AHUS ta til vettet, og samarbeide med organisasjonene og oss som må ha den tryggheten som et slik sykehus gir.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar