lørdag 19. januar 2008

De nye RHF-ene: sammensetning

Nye styrer i regionale helseforetak – med partipolitisk tilhørlighet for de eieroppnevnte folkevalgte styremedlemmer:

HELSE SØR-ØST RHF
Hanne Harlem (leder)
Harry Konterud (Nestleder)
Anne Carine Tanum
Finn Wisløf
Randi Talseth
Andreas Kjær (SP)
Kirsten Huser Leschbrandt (H)
Knut Even Lindsjørn (SV)
Dag Stenersen (FRP)
Anne Marie B Jøranli (Krf)
Berit Eivi Nilsen (AP)

Ansatterepresentanter
Kirsten Brubakk
Svein Øverland
Morten Falkenberg
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen
Lars Kristian EikvarHELSE VEST RHF
Oddvard Nilsen (leder)
Kari Oftedal Lima (nestleder)
Gunnar Berge
Ohene Aboagye
Nils P. Støyva (AP)
Gisle Handeland (AP)
Gerd Dvergsdal (SP)
Torhild Selsvold Nyborg (KrF)
Gro Skartveit (V)

Ansatterepresentanter
Aslaug Husa
Inger F. Hamborg
Helge EspelidHELSE MIDT-NORGE RHF
Kolbjørn Almlid (leder)
Tove Røsstad (nestleder)
Ellen Engdahl
Merete Storødegård
Jan Magne Dahle (SV)
Olav Georg Huseby (AP)
Oskar J. Grimstad (FrP)
Kirsti Leirtrø (AP)
Joar Olav Grøtting (H)

Ansatterepresentanter
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg
Karl Wesenberg
Bjørg HenriksenHELSE NORD RHF
Bjørn Kaldhol (leder)
Wenche Pedersen (nestleder)
Trygve Myrvang
Inger Lise Strøm
Line Miriam Haugan (FrP)
Terje Olsen (H)
Kåre Simensen (AP)
Inge Myrvoll (SV)
Tone Finnesen (NSR)

Ansatterepresentanter
Kirsti Jacobsen
Kari B. Sandnes
Stig-Arild Stenersen

• Hentet fra departementets nettsider, klikk på overskriften og les saken der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar