torsdag 17. januar 2008

Kutt på Rikshospitalet

På styremøtet på Rikshospitalet i går ble det klart at 12 legeårsverk skal avvikles. Også 47 andre årsverk går fløyten. Ifølge styrepapirene er dette bare starten.

Fem av styremedlemmene nektet å stille seg bak vedtaket, som også omfatter store reduksjoner i pasienttilbudet.

Styret mener nå at behovet for kostnadsreduksjoner kan komme opp mot 600-700 millioner kroner. Kuttene skal gjøres selv om det går ut over behandlingstilbudet.

Kutt i arbeidskraften er det eneste som kan få Rikshospitalet i mål med budsjettet.

Alle enhetene skal nå redusere årsverk og variabel lønn. Som en start vedtok styret i går å redusere antall årsverk for leger med 12, for pleiepersonalet med 36 og øvrige årsverk med 11. Dette skal gjøres umiddelbart, og i neste styremøte skal bemanningen reduseres ytterligere.

Det er først og fremst overlegeårsverk som blir rammet, blant annet ved øre-nese-hals-avdelingen og ved ortopedisk avdeling.

Også behandlingstilbudet for pasientene blir kraftig rammet. For eksempel skal man på ØPO-klinikken (ØNH, plastikk, og ortopedisk kirurgi) avvikle 20 heldøgns sengeplasser og dermed avvikles også 20 sykepleierstillinger.

• Les hele saken på nettutgaven av Dagens Medisin ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar