tirsdag 15. januar 2008

Helga Pedersen: – Sykehusene skal bestå

Hun var krystallklar, Arbeiderpartiets nestleder og leder for partiet programkomité, Helga Pedersen, da hun på et møte i Tana sa at lokalsykehusene skal bestå, også i framtiden.

Men det en vil se på, er funksjonsfordelingen mellom lokalsykehusene. Med ny teknologi kan det blir andre funksjoner ved sykehusene.

– Regjeringen har tidligere sagt at ingen lokalsykehus skal nedlegges. De betyr enormt mye for befolkningen og for folkets trygghet, ikke minst i distriktene. Det betyr ikke at alt er fred og fordragelighet i sykehussektoren. Og uansett hvor mye penger vi bevilger til sykehusene i årene som kommer, vil vi fortsatt være nødt til å stå overfor vanskelige avveininger og prioriteringene. Det som nemlig skjer, er at bevilgningene ikke klarer å følge prisutviklingen på blant annet utstyr. Og når også forventningene er store i befolkningen, da oppleves det som kriser. Samtidig viser undersøkelser at pasienter stort sett er fornøyd med helsetilbudene, sa Helga Pedersen da hun tok for seg utfordringene Arbeiderpartiet står foran i programarbeidet.

Det er altså Helga Pedersen som er satt til å lede det omfattende programarbeidet. Det skal behandles våren 2009 og legge grunnlag for partiet politiske retning fram mot 2020.

• Les hele saken på avisa Finnmarkens nettutgave ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar