tirsdag 22. januar 2008

LO og Fagforbundet ser på sykehusreformen

LO og Fagforbundet arrangerer dagskonferanse om sykehusreformen for sine medlemmer. Konferansen "Helsereform - utfordringer og løsninger" skal belyse konsekvensene av nye styringsformer i helsesektoren.

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark legger på konferansen fram rapporten "Helsereform - utfordringer og løsninger". På oppdrag fra Fagforbundet har Jensen utarbeidet denne rapporten om spesialisthelsetjenesten. Han har tidligere laget rapporten "Offentlige velferdsgoder, om økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management". Denne ble lagt fram på den årlige LO Stats kartell-konferanse på Gol 28. november.

Andre innledere er bl.a. Tor Iversen (professor ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo), Fanny Voldnes (registrert revisor, cand.philol og nestleder i LOs næringspolitiske avdeling) og Egil Marstein (1. amanuensis ved institutt for offentlige styringsformer, Handelshøgskolen BI).

Konferansen 23. januar blir spesielt rettet mot helsesektoren, men angår medlemmer fra alle forbundsområder, private som offentlige. Som det står i konferanseinvitasjonen: "Helsetjenestene er en av velferdssamfunnets viktigste oppgaver."

• Klikk på overskriften for å se fullt program.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar