fredag 17. oktober 2008

Buskerud: Fylkestinget vil beholde lokalsykehusene

LAAGENDALSPOSTEN Fylkestinget i Buskerud har enstemmig gitt høringssvar på lokaliseringsspørsmålet.

Fylkespolitikerne vil legge ned Lier og Blakstad sykehus, og samle psykiatrien i et nytt sykehus på Gullaug.

Samtidig går fylkestinget inn for at Sykehusområde Vest skal bestå av tre lokalsykehus, ett områdesykehus, ett distriktsmedisinsk senter og ett privat sykehus med avtale.

Det betyr at fylkespolitikerne vil beholde Kongsberg, Ringerike og Asker/Bærum. Sykehuset Buskerud vil være områdesykehuset og Hallingdal sjukestugu vil være det distriktsmedisinske senteret. Og Martina Hansens Hospital det private med avtale.

Fylkestinget poengterer viktigheten av at det i november fattes reelle beslutninger i prosessen.

– Dette er viktig for hovedstadsprosessen, for de ansatte i helseforetakene og for arbeidet med nytt sykehus i Buskerud, heter det i høringssvaret fra Fylkestinget.

- Les hele saken i Laagendalsposten ved å klikke på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar