torsdag 23. oktober 2008

Kragerø sykehus: Fire millioner i underskudd på medisinsk avdeling

LEDER I KRAGERØ BLAD VESTMAR, med overskriften "Lokalsykehus i endring":

Medisinsk avdeling ved Kragerø sykehus har pådratt seg et underskudd på rundt fire millioner kroner hittil i år. Med andre ord ligger det an til en reduksjon på syv årsverk. Hovedårsaken til underskuddet er færre pasienter enn tidligere år og dermed lavere inntekter, og for store lønnskostnader i forhold til pasientantall.

Ledelsen ved sykehuset arbeider sammen med tillitsvalgte for å finne løsninger som smerter minst. Dessuten jobbes det målrettet med å sikre det lokale pasienttilbudet og arbeidsplassene. Dette innebærer noen endringer i hva slags tilbud som skal finnes her, og hvilke oppgaver den ansatte skal løse. I så måte har Sykehuset Telemark vist vilje til å satse i Kragerø. Store deler er pusset opp, nye tilbud er kommet til.

• Les hele lederen i Kragerø Blad Vestmar ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar