torsdag 30. oktober 2008

Uro på sykehusene i Nordland


- Vi frykter fjernstyring av lokalsykehusene, og både sykehusansatte og befolkningen i Lofoten og Vesterålen er utrygge, sier hovedtillitsvalgt Unni Roland i Fagforbundet. Bakgrunnen er at lokale sykehusdirektører er foreslått fjernet.

For to dager siden la Nordlandssykehuset HF fram en utredning som foreslår at de lokale direktørene på sykehusene i Lofoten og Vesterålen skal fjernes. Et sentralt faglig lederteam skal erstatte direktørene.
- Vi frykter vi da får et lederteam ved direktørens bord uten forankring og forståelse for lokale forhold, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Nordland, Unni Roland.

Kvalitetssikring mangler
Prosjektgruppen som står bak forslaget ble nedsatt i juni. Bakgrunnen var helseforetakets økonomiske situasjon som tilsa behov for innsparinger.
- Vi er gjerne med på en omorganisering hvis det bedtyr bedre økonomi, bedre tilbud for pasientene og i tillegg bidrar til å styrke rekrutteringen av fagfolk, sier Unni Roland.
I forslaget som nå ligger på bordet er ingen av disse punktene godt nok ivaretatt, understreker hun.
- I den foreslåtte modellen ligger ingen økonomisk gevinst, og i tillegg skapes det utrygghet rundt lokalsykehusene, både hos ansatte og i lokalbefolkningen, sier Roland. Hun peker også på at konsekvensene av modellen som foreslås er mangelfull og ikke kvalitetssikret.

• Les hele saken på Fri Fagbevegelses nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar