onsdag 8. oktober 2008

Hovedstadsprosessen: Bøhler negativ til Helse Sør-Østs forslag


NORSTRANDS BLAD Helse Sør-Øst foreslår omorganisering av landets største helseregion. Forslaget innebærer at vårt distrikt ikke lenger får Ullevål som lokalsykehus.

I juni i år la Helse Sør-Øst frem et forslag til hvordan sykehusene kan omorganiseres i helseregionen. Forslaget skisserer store endringer for hovedstaden, og skal vedtas i midten av november. Pasienter fra Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø og Nordre Aker skal ikke lenger ha Ullevål, men Aker som sitt lokalsykehus.

Hovedstadsprosessen
I fjor ble Helse Sør og Helse Øst slått sammen til Helse Sør-Øst. I den forbindelse ble den såkalte Hovedstadsprosessen satt i gang for å spare, effektivisere og sikre kvalitet i helseregionen.

Forslaget som ble lagt frem i juni innebærer at Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus omorganiseres som ett stort sykehus. Ullevål skal da miste sin funksjon som lokalsykehus.
Aker sykehus blir sammen med Diakonhjemmet og Lovisenberg, lokalsykehus for Oslo. Aker skal i tillegg til å være lokalsykehus, spesialisere seg på psykisk helsevern og rus.
Nye Akershus universitetssykehus skal ta over flere pasienter fra Groruddalen samt befolkningen i Follo.

Ingen politiske vedtak
Stortingsrepresentant Jan Bøhler (A) er skeptisk til forslaget.
– Dette er ikke et forslag som skal legges frem for Stortinget, det skal bare vedtas på et styremøte i Helse Sør-Øst, forklarer arbeiderpartipolitikeren og presiserer at forslaget fortsatt er ute på høring.

Det er to alternativer modeller som skisseres i forslaget.
– Men i begge modellene foreslås det å flytte lokalsykehusansvaret for bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø og Nordre Aker til Aker sykehus. Dette mener jeg er et dårlig forslag. Dessuten synes jeg det er merkelig at det ikke skal være noen politisk debatt rundt at disse bydelene skal miste Ullevål som sitt lokalsykehus. Folk og ansatte vil da bare få dette tredd nedover hodene, sier Bøhler.

Ullevål-modellen
Jan Bøhler mener de bydelene som har hatt Ullevål som lokalsykehus har vært heldige, og at han tror mange vil reagere hvis de plutselig blir flyttet.

– Den befolkningen som har hatt Ullevål har hatt en stor fordel - her har de kunnet komme til sitt lokalsykehus og også få spesialbehandling. En stor fordel for slagpasienter for eksempel, som kan få behandling på sitt lokalsykehus og ikke måtte fraktes videre. Jeg har også i all min tid fått høre at Ullevål-modellen, som både har akuttmottak og lokalsykehus som funksjon, fungerer utmerket og kostnadseffektivt, sier Bøhler og forklarer:

– Akuttoppgavene varierer i mengde, dette er en pasientgruppe som svinger, mens lokalsykehusfunksjonen bidrar til en jevn og konstant strøm av pasienter. Dermed får sykehuset en jevn pågang av pasienter innimellom akuttpasientene. Dette er kostnadseffektivt. Det er dessuten god erfaring for leger å ha et slikt stort volum av ulike pasienter, påpeker stortingsrepresentanten.

Han er også bekymret for at lokalsykehusene mister viktig kompetanse hvis spesialistene skal samles på et brett.
– Det har vært en trygghet for pasientene å ha spesialistene til stede på sitt lokale sykehus. Dette mister de hvis forslaget blir vedtatt.

Ønsker Oslo-samarbeid
Forslaget innebærer også at folk i Groruddalen mister Aker som sitt lokalsykehus og får Akershus universitetssykehus. Dette synes Bøhler er et paradoks.
– Det er en belastning for folk og for ansatte med en slik omorganisering, og dette virker som meningsløs flytting av mennesker. Folk i Groruddalen vil gjerne beholde Aker, det har de lokale bydelsutvalgene engasjert seg i. Dette er en sykehus som har lang erfaring med den pasientgruppen man har i Groruddalen. Hvis de kunne beholde Aker, så kunne Ullevål beholde de fire bydelene. Why change a winning team? Hvorfor skal man rokke ved noe som fungerer? spør Jan Bøhler.

Nå håper han lokalpolitikere og lokalbefolkningen i andre bydeler også vil engasjere seg i denne saken.
– Oslo Arbeiderparti ønsker at Oslo skal være en enhetlig helseregion. Vi ønsker bedre samarbeid innen kommunen, og dette forslaget synes å gå i motsatt retning, sier Bøhler og legger til:
– I og med at dette ikke skal behandles politisk, så ønsker jeg å skape en opinion i forkant. I Groruddalen har man engasjert seg, men jeg har ikke hørt snakk om dette i andre bydeler. Jeg kan ikke sitte passivt å se på at Helse-Norge forandres i en, etter min mening, negativ retning. Jeg tror ikke forslaget er kostnadseffektivt, det er store ressurser som skal til for å få til en slik omorganisering. Og pasienten bør være utgangspunktet - jeg er sikker på at det blir en stor belastning for dem og for de ansatte. Dette er et byråkratisk ovenfra og ned-prosjekt, og jeg er sjokkert over mangelen på informasjon ut til folk. Her sitter Helse Sør-Øst i begge ender av prosessen og man får ikke en reell debatt. Det er det jeg nå ønsker å få til, avslutter Bøhler.

• Les hele saken i Norstrands Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar