tirsdag 21. oktober 2008

Vestfold og Telemark: Selvstendige sykehus, selvstendige akuttmottak

NRK ØSTAFJELLS Samarbeid, ikke sammenslåing. Sykehusene har endelig bestemt seg.

Styrene ved de tre sykehusene i Vestfold og Telemark har i (går) ettermiddag blitt enige om å satse på samarbeid i stedet for å slå sammen de tre helseforetakene.

Dette er i tråd med rådet fra direktørene for Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og Psykiatrien i Vestfold.

Selv om det er styret i Helse Sør-Øst som har siste ord i denne saken, var dagens felles styremøte var preget av stor enighet. Det sier styrelederen for Sykehuset Telemark, Tormod Nyberg.

- Vi vil forsøke å gå etter en samarbeidsmodell og utvikle sykehusene gjennom et samarbeid, fremfor gjennom en organisering i ett helseforetak, sier Nyberg.

- Sett fra mitt synspunkt så fortsetter man med selvstendige sykehus med selvstendige akuttmottak, sier han.

• Les saken på NRK Østafjells sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar