mandag 27. oktober 2008

Helsehøringer på Stortinget: Dok 8-forslag om fødetilbud


Helse- og omsorgskomiteen skal den 6. november ha høring på følgende:

Dokument nr. 8:106 (2007-2008)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden


Folkebevegelsen for lokalsykehusene har anmodet om å få delta på høringen. Vi antar at programmet blir lagt ut her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar