onsdag 8. oktober 2008

Program for Folkebevegelsens landssamling 1. og 2. november 2008

Program for landssamling på Perminalen hotell i Oslo, 1. og 2. november 2008

LØRDAG 1. NOVEMBER kl. 11.30–18

TEMA I: HOVEDSTADSPROSESSEN

11.30–12.30 LOKALSYKEHUSENE – ET LIV ETTER HOVEDSTADSPROSESSEN?
Maren Skaset, prosjektleder for Hovedstadsprosessen
"Vanlige sykdommer skal i framtiden behandles så nært hjemmet som mulig. Sjeldnere diagnoser og behandlingsformer bør samles på færre sykehus." Dette var konklusjonen på en rapport Helse Sør-Øst la fram i sommer, i forbindelse med "Hovedstadsprosessen". Betyr det at lokalsykehusene blir styrket? Mange lokale aksjoner oppfatter det ikke slik! Høringsfristen for "Hovedstadsprosessen" er 20. oktober, og Helse Sør-Øst gjør sitt vedtak på styremøte 20. november. Utfallet vil berøre lokalsykehusene i hele Sør-Norge. Les mer om Hovedstadsprosessen her.

12.30–13.15 LUNSJ

13.15-14.00 ROBUSTE LOKALSYKEHUS MED TILPASSEDE AKUTTFUNKSJONER?
Representant for Legeforeningen

Legeforeningen hilser en omstilling av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet velkommen, men har viktige innvendinger mot prosessen og beslutningsgrunnlaget. Legeforeningen ser blant annet alvorlig på at temaet akuttfunksjoner ved lokalsykehus fremstilles på en diffus og fordekt måte i høringsdokumentene. Foreningen peker også på at det mangler konsekvens-, risiko-, og sårbarhetsanalyser av de forskjellige forslagene.

Høringsuttalelsen fra Legeforeningen kan lastes ned herTEMA II: SAMARBEIDSPARTNERE OG ALLIANSER FREM MOT STORTINGSVALGET

14.15–15.00 STATUS FOR HELSE-NORGE. ER EN NY HELSEREFORM LØSNINGEN?
Unni Hagen, politisk rådgiver Fagforbundet

Fagforbundet er den mest aktive politiske organisasjonen i forhold til sykeshupolitikk i dag, og har et utstrakt samarbeid med ulike faglige og politiske miljøer for å få fram analyser og kunnskap om dagens styringssystem og virkningene av helseforetaksreformen. Hagen vil innlede med en oppsummering av erfaringene så langt og rette søkelyset på løsningsmuligheter.

15.15–15.45 ATTAC: VI TRENGER EI DEMOKRATISK HELSEREFORM!
Ingrid Fiskaa, styremedlem i Attac Norge

Attac Norge (www.attac.no) jobber med et forslag til plattform for en bred sykehuspolitisk allianse frem mot valget. (Aksjonene i nettverket har fått tilsendt dette utkastet.) Kan Attac være en aktuell alliansepartner for Folkebevegelsen fram mot valget? Fiskaa vil innlede om Attacs arbeid med sykehuspolitikk. Hun ønsker dialog med, og innspill fra, de lokale aksjonene.

16.00–18.00 FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE - ORGANISATORISK
Oppsummering av dagen, informasjon om "daglig drift" i Folkebevegelsen, referat fra møtet 31.10. med statssekretær Dagfinn Sundsbø, forslag til uttaler og vedtak fra samlingen m.m. Denne delen er bare for aksjonene i nettverket.


SØNDAG 2. NOVEMBER KL. 10–15

TEMA III: SAMHANDLINGSREFORMEN

10.00–12.30 SAMHANDLINGSREFORMEN - HVA KAN DEN MEDFØRE FOR LOKALSYKEHUSENE?
Anette Fosse, fastlege og medlem i Bjarne Håkon Hanssens ekspertutvalg

I løpet av april 2009 skal helse- og omsorgsministeren arbeide frem en ny samhandlingsreform for helsetjenesten. Fastlege Anette Fosse er et av medlemmene i ekspertgruppa som skal hjelpe statsråden å finne økonomiske og juridiske systemer for å løse utfordringene i helse-Norge. Les mer her.

Anette Fosse forteller innledningsvis om utvalgets arbeid, men det meste av tiden skal vi bruke på at hver aksjon presenterer sine innspill til henne.

12.30-13.15 LUNSJ

13.15-15.00 VEDTAK OG UTTALER FRA SAMLINGEN
Denne delen er bare for aksjonene i nettverket.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Påmeldingsfrist 15. oktober. Samlingen er åpen for lokale sykehusaksjoner i nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene. I den grad det er ledige plasser, vil det bli åpnet for deltakelse av andre interesserte lørdag frem til kl. 16 og søndag frem til lunsj. Påmelding på epost til bente.oien.hauge@online.no. Hver deltaker betaler direkte til resepsjonen i Perminalen kr. 690,- (kontant/kort) i løpet av samlingen. Prisen inkluderer møtelokale, kaffe/te/frukt/isvann og varm lunsj begge dagene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar