fredag 17. oktober 2008

Sør-Øst: Avgjør sykehusframtid i november

ØSTLANDETS BLAD 19. november møtes styret i Helse Sør-Øst for å vedta Follo og de andre opptaksområdenes fremtidige sykehustilhørighet.
Da er det gått en måned etter at høringsfristen for Hovedstadsprosessen gikk ut. Høringsfristen er mandag om en uke, 20. oktober. Så langt har helseforetaket mottatt 35 innspill og høringssvar.
Brukerorganisasjonene, fagforbundene, fylkeskommunene, Helsedirektoratet, helsetilsynene, en rekke kommuner, regionråd (som Follorådet), pasientombud og private avtalepartnere har uttalt seg om hvordan sykehustilbudet for brorpartens av Norges befolkning bør være.
Follorådet er innforstått med at Ahus, slik Helse Sør-Øst har foreslått i Hovedstadsprosessen, skal gi sykehustilbudet til Follo-befolkningen, og at Ski sykehus og Folloklinikken blir en del av Ahus.

- Les saken i Østlandets Blad ved å klikke på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar