torsdag 23. oktober 2008

Horten: Advarer mot lokalsykehus med tilpassete funksjoner

GJENGANGEREN Alf Henriksen vil ikke akseptere at Telemark og Vestfold blir et sykehusområde.

– Sykehuset i Vestfold, sykehuset i Telemark og psykiatrien i Vestfold, må fortsatt bestå av selvstendige organisatoriske og juridiske enheter, med egen ledelse og med et fullverdig akuttilbud, sa Alf Henriksen i formannskapet.
Han tok opp saken i forbindelse med "Program for utvikling og omstilling i Helse Sør-Øst. Saken er ute på høring.

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial har tidligere akseptert at de tre nevnte enhetene organiseres i et sykehusområde, men under forutsetning av at alle tre videreutvikles som selvstendige enheter med egen ledelse og som fullverdige akuttsykehus.

Alf Henriksen advarte mot innføring av lokalsykehus med såkalte tilpassete funksjoner.
– Denne typen lokalsykehus vil ikke behandle akuttkirurgiske tilstander. Kun akutt indremedisin. Jeg ber Horten kommune advare mot lokalsykehus uten fullverdig akuttberedskap.

• Les hele saken i Gjengangeren ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar