mandag 27. oktober 2008

Helsehøringer på Stortinget: Statsbudsjettet 2009


Helse- og omsorgskomiteen vil holde åpne høringer om følgende temaer:

30. oktober:
- Behandling av rusmiddelavhengige
- Kommunale helse- og omsorgstjenester (med unntak av habilitering, rehabilitering og psykisk helsevern)

31. oktober:
- Spesialisthelsetjenesten (med unntak av habilitering, rehabilitering og psykisk helsevern)
- Psykisk helsevern
- Habilitering og rehabilitering

6. november:
- Egenandeler
- Tilskudd forvaltet av Helsedirektoratet

Program blir lagt ut senere, følg med her.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har ikke bedt om å få stille på denne høringen i år, men vil på landssamlingen i Oslo 1. og 2. november vedta innspill til komiteen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar