lørdag 25. oktober 2008

- Follo får ikke godt nok lokalsykehustilbud


ØSTLANDETS BLAD Fylkestinget gir Helse Sør-Øst klar beskjed: Omorganiseringen av sykehusene sikrer ikke Follos befolkning et godt nok lokalsykehustilbud.

Høringsuttalelsen fra fylkestinget til Hovedstadsprosessen er vedtatt tre dager på overtid. Fylkesrådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Høyre, Frp og Venstre, I fikk 25 stemmer.

– Ikke sikret.
I fylkestinget fremmet fylkesordfører Nils Aage Jegstad forslag hvor han presiserer at lokalsykehustilbudet i Follo ikke er godt nok ivaretatt i Hovedstadsprosessen. – Etter omorganiseringen er ikke Follo sikret et lokalsykehustilbud som samsvarer med de grunnleggende prinsipper som hovedstadsprosessen legger opp til, sier Jegstad, og legger til: – Ski sykehus er bygd ned. I realiteten har ikke Follo noe lokalsykehus i nærmiljøet.

Fylkestinget påpeker at lokalsykehustilbudet er bygd ned i Akershus de senere år. I dag er det bare sykehuset i Asker og Bærum igjen.

• Les hele saken i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar