lørdag 25. oktober 2008

Helse Nord: Fjerner direktørene på lokalsykehusene


AVISA NORDLAND Sykehuset i Lofoten og i Vesterålen mister sine avdelingsdirektører.

Nordlandssykehuset HF er nå klokkeklare på at avdelingsdirektørene på lokalsykehusene skal fjernes.

For å spare meste mulig er det iverksatt et omfattende organisasjonsarbeid i Nordlandssykehuset HF. Mye tyder på at helseforetaket vil blir styrt etter en klinikkmodell der samtlige klinikker styres fra Bodø.

Lofotrådet syns dette er så urovekkende at de i går (9.10.) holdt et møte med både toppsjefen i Helse Nord, Lars Vorland og ledelsen i Nordlandssykehuset.

Lokalpolitikerne i Lofoten ga klart uttrykk for at det er uakseptabelt å miste den lokale direktøren og at de ikke ønsker at lokalsykehuset styres sentralt fra Bodø.

Forslaget til ny organisering skal ut på en omfattende høringsrunde. Men direktør Eivind Solheim svarte et klart ja på at samtlige klinikker skal ledes fra Bodø.

• Les hele saken i Avisa Nordland ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar