onsdag 8. oktober 2008

Helse Nord: Utvalg skal foreslå lokalsykehusstrategi


OFOTENS TIDENDE Hva skal egentlig lokalsykehusene behandle? Det skal et nytt utvalg utrede.

Helse Nord starter nå arbeidet med å lage en strategi for lokalsykehusene. Et viktig spørsmål som skal besvares er: Hvilke behandlingstilbud bør lokalsykehusene gi? Så langt er det bare satt at geriatri (eldremedisin) og fødselsomsorg skal være et tilbud i framtidas lokalsykehus, - på ett eller annet nivå.

Målet med strategien er å få til en forutsigbar utvikling av lokalsykehusene. Strategien skal bygges rundt fire hovedområder: Diagnostisering, akuttilbud, indremedisin og geriatri, samt fødselsomsorg. Andre forhold som skal tas med i betraktning er bosettingsmønster, teknologisk utvikling, utdanning av helsepersonell, og kommunikasjon og infrastruktur.

Det skal settes ned ei prosjektgruppe på 17 personer skal utarbeide lokalsykehusstrategien. Her skal det blant annet velges representanter fra brukerutvalg, vertskommuner og primærhelsetjenesten.

Lokalsykehusstrategien skal være ferdig våren 2009.

• Les saken i Ofotens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar