onsdag 8. oktober 2008

LO i Vesterålen: Sykehuskuttene har vært unødvendige!


VESTERÅLEN ONLINE LO i Vesterålen raser mot planene om å sentralisere deler av akuttmedisinen bort fra Vesterålen. Dessuten hevder de at mange av sykehuskuttene har vært unødvendige.

- Fullverdige lokalsykehus med medisinsk og kirurgisk akuttberedskap og et godt fødetilbud er en hjørnestein i infrastrukturen både i Nordland og resten av landet. Vi vil si klart fra om at vi ikke aksepterer et dårligere tilbud til befolkningen. Det fremkommer i et vedtak gjort i arbeidsutvalget i LO Vesterålen.

- Betyr sentralisering
Som kjent har Helse Nord utarbeidet en rapport der det er blitt foreslått en inndeling av intensivenhetene i tre nivåer. Vedtaket i Helse Nord om å gå for denne løsningen vil bety sentralisering og ytterligere nedbygging av de minste lokalsykehusene, og et svekket tilbud til pasientene, som LO i Vesterålen ikke kan godta. Det skriver leder John Helmersen.

Sykehusbutikk
- Sykehusene er blitt butikk, og det meste dreier seg om penger. Sykehusreformen var feil, og måten vi organiserer og driver sykehusene på må revurderes fra grunnen av. I en alternativ evaluering av sykehusreformen i 2007 i regi av Folkebevegelsen for lokalsykehusene, skriver revisor og nestleder i LOs næringspolitiske utvalg:

” Reformens økonomistyringssystem inviterer til juks og fjerner oppmerksomheten fra formålet med selve tjenesten, som er befolkningens behov for hjelp ved sykdom. Et godt helsetjenestetilbud må ta utgangspunkt i befolkningens behov og ikke hva som er mest lønnsomt for det enkelte sykehus eller helseforetak. Tiden er overmoden for at myndighetene tar inn over seg at dette økonomistyringssystemet faktisk er uegnet og en velferdsstat lite verdig”, fremholder LO i Vesterålen.

- Unødvendige kutt!
LO og Fagforbundet la fram en ny rapport i januar 2008. Her kommer det fram at det tidligere offentlige økonomistyringssystemet i sykehusene ble erstattet med regnskapsloven, som brukes i private bedrifter. I rapporten sies det at med det gamle økonomistyringssystemet ville sykehusene ha gått med 3,3 milliarder kr. i overskudd og ikke 18 milliarder kroner i underskudd i perioden 2002 – 2006.

- LO i Vesterålen synes dette er skremmende. Det betyr rett og slett at nedskjæringene, som sykehusene har vært gjennom, har vært unødvendige!

• Les hele saken i Vesterålen Online ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar