onsdag 29. oktober 2008

Opprop for Nordlandssykehuset Vesterålen!

Politiske partier i Vesterålen
Politikere på Stortingets Nordlandsbenk
Vesterålen Regionråd
Brukerrepresentanter i Helse Nord
Brukerrepresentantene i Nordlandssykehuset
Helseministeren

NORDLANDSSYKEHUSET VESTERÅLEN
Vi vil med dette kreve at du som politiker for regionen/landsdelen, engasjerer deg i arbeidet med det som skjer rundt sykehuset vårt. Mange av oss innbyggere gjør det og vi er bekymret for fremtiden. Skal vi fortsatt la byråkratene ha ansvaret for vår helse eller ønsker du som politiker å gjøre noe?

Følgende opprop kommer fra oss:

Sykehuset i Vesterålen er i fare for å gjennomgå store strukturelle endringer. Deler av intensivavdelingen er flyttet ut fra sykehuset, i den hensikt å styrke tilsvarende avdeling i Bodø. Sykehuset er også planlagt delt opp i segmenter, i form av klinikker, som da hver skal bli styrt av en leder i Bodø. Dette vil medføre at sykehuset mister en ledelse som har beslutningsmyndighet over sykehuset som helhet.

En slik utvikling frykter vi vil føre til flere endringer, som vil kunne føre til reduksjoner i eller nedleggelse av vitale sykehusfunksjoner. Til tross for at det er blitt hevdet fra styrehold at sykehuset ikke vil miste sentrale akuttfunksjoner, er vi redd for en utvikling som vil gå denne vei. Dette vil da ramme blant annet fødeavdelingen veldig sterkt og rekrutering av nytt sykehuspersonell vil bli skadelidende.

Vi erfarer også at utbyggingen av det nye sykehuset på Stokmarknes er lagt på is. I 13 år har det vært planlagt og tegnet nytt sykehusbygg. Disse planene og tegningene blir stadig ”revidert”, på en slik måte at dette føles for oss innbyggere som en bevisst trenering av utbyggingsplanene.

Befolkningen i Vesterålen kan ikke akseptere en slik utvikling. Det å rokke ved sentrale sykehusfunksjoner, er å rokke med den trygghetsfølelsen befolkningen har rett til å ha i et moderne samfunn. Vi kan ikke akseptere at vi som bor i et av verdens rikeste land, skal være nødt til å godta at sykehustilbudet skal bli redusert.

Undertegnede krever at:
• Nordlandssykehuset Vesterålen opprettholdes som eget selvstendig sykehus med egne ledere
• Den planlagte utbyggingen av sykehuset starter snarest
• Det opprettes et eget brukerutvalg for Nordlandssykehuset Vesterålen


Vesterålen, oktober 2008

Eldrerådene i Vesterålen
Sykehusets Venner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vesterålen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar