fredag 17. oktober 2008

Nedskjæringer for sykehusene

LEDER I AVISEN AGDER/FLEKKEFJORDS TIDENDE
Sykehusdirektøren for Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen presiserer at han ikke skal legge ned Flekkefjord sykehus. Det gikk et skrekkens sukk gjennom befolkningen da vi mandag ettermiddag fikk servert nyheten om at sykehusdirektøren bare så en mulighet dersom Sørlandet sykehus må spare 200 millioner kroner neste år: Da ryker Flekkefjord sykehus. Meldingen blir imidlertid avvist fra sykehusdirektøren i ettertid, selv om situasjonen for Sørlandet sykehus er dramatisk dersom det skal gjøres ytterligere kutt.

LEDELSEN I HELSE Sør-Øst utsetter innføringen den nye fordelingsmodellen mellom sykehusene til 2010. En videreføring av den gamle modellen medfører at Sørlandet sykehus HF må kutte 200 millioner kroner i kostnader i 2009. Sørlandet sykehus har i lang tid forventet at en ny fordelingsnøkkel for pengeflyten til sykehus på Sørlandet og Østlandet skulle innføres neste år. Modellen skulle altså vært klar før kommende budsjettår, men det er denne modellen som nå skaper hodebry for sykehusdirektøren i sør.

VI HAR LENGE vært skeptiske til helseforetakenes evne til å styre pengene. Sykehusene på Sørlandet er noe av det mest kostnadseffektive som finnes, og de bør stå som en modell for andre sykehus i landet. Likevel kommer det stadige krav om innsparinger. Sykehusene på Sørlandet blir offer for en intern maktkamp og pengekamp som eksisterer mellom alle sykehusene rundt hovedstaden. Det er noe av straffen for å være i et helseforetak som omfatter hele Sørlandet og hele Østlandet.

- Les resten av lederen i Avisen Agder, Flekkefjords blad ved å klikke på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar