onsdag 29. oktober 2008

Helse Innlandet: Fylkeslegen ser kritisk på sjukehusstrukturen


ØSTLENDINGEN Fylkeslege Trond Lutnæs etterlyser grundigere vurdering av risikoen for kompetanse og ressursbruk med sjukehusstrukturen i Innlandet. Han ønsker også klarere presisering av hva som skal desentraliseres og hva som skal samles.

Dette kom fram da fylkeslegen vurderte strategisk utviklingsplan 2009-2012 med kritisk blikk for 120 deltakere på samlingen for avdelingsledere i Sykehuset Innlandet på Olrud tirsdag.

Strukturrisiko
– Innlandsmodellen legger opp til mange små fagmiljøer med spredning av beslektede fagområder. Dette medfører behov for avbøtende tiltak, utstrakt faglig samarbeid mellom enheter, små enheter med sårbar bemanningsstruktur og utfordringer på styring og omstilling. Jeg mener ikke nødvendigvis at dere bør gå løs på den vedtatte strukturen fra 2006, men dere bør være åpne for å se svakhetene og vurdere hvor risikoen ligger, sa Lutnæs.

• Les hele saken i Østlendingen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar