torsdag 23. oktober 2008

Røros sykehus: Helgestengt fra 2010?


FJELL-LJOM Det vil kunne forsvares å ha en betydelig virksomhet ved Røros sykehus også etter 2010. Men bare på vanlige virkedager. Flertallet i prosjektgruppen som har sett på mulighetene for fortsatt drift, går inn for at sykehuset for fremtiden skal stenges i helger og høytider – og at akuttberedskapen må få en annen fasong enn den har i dag.

Prosjektgruppen som i to år har utredet mulighetene for fortsatt drift ved Røros sykehus etter 2010, skisserer i den rapporten som ble avgitt i forrige uke tre ulike driftsmodeller. Flertallet i gruppen går inn for den mest omfattende modellen – som blant annet forutsetter et betydelig økt engasjement fra Røros kommunes side. Gruppens medlemmer som går inn for akuttberedskap også i helgene, er imidlertid i mindretall.

Femdagers uke
Den første modellen som er skissert går ut på femdøgns drift både for de kirurgiske og ikkekirurgiske fagene. Akuttberedskapen sykehuset nå har, med anestesilege og kirurg i beredskap til enhver tid foreslås kuttet. Ved et slikt grep vil St. Olavs hospital kunne spare omkring 800.000 korner i året.
Når det gjelder ulempene knyttet til denne modellen, heter det blant annet i rapporten: ”Stengning helg medfører at en må ta større inngrep først i uka. Lettere kirurgiske inngrep vil føre til reduserte inntekter. Røros kan ikke avlaste Øya i helger. Kan risikere at pasienter må overflyttes til Øya til helg. Lavere beredskap i helgene i Fjellregionen. Legevaktssentralen slik den drives i dag, må avvikles.”

• Les mer i Fjell-ljom på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar