lørdag 25. oktober 2008

Nordstrand Høyre: Vi trenger en sykehusreform


NORDSTRANDS BLAD Leder for Nordstrand bydelsutvalg, Sigbjørn Odden (H), tror en omorganisering av helsevesenet kan gi beboerne i vårt distrikt et bedre tilbud.

I forrige uke skrev Nordstrands Blad om stortingsrepresentant Jan Bøhler (A) som er skeptisk til sykehusreformen. Reformen, kalt Hovedstadsprosessen, skal behandles og vedtas på styremøte i Helse Sør-Øst i midten av november. Forslaget er ute på høring, og høringsfristen er 20. oktober.

Hvis reformen vedtas som foreslått, får beboerne i Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø og Nordre Aker bydeler, Aker som lokalsykehus i stedet for Ullevål. Bøhler etterlyste debatt rundt forslaget.

Støtter reform
BU-leder Sigbjørn Odden forteller at saken ble behandlet i bydelsutvalget den 11. september der bydelsutvalget enstemmig vedtok bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse. I høringssvaret som Nordstrand bydel sendte står det blant annet: "For pasienten er det ikke viktig om der er kommunen eller spesialisthelsetjenesten som gir helsetjenestetilbud, bare vedkommende får den hjelpen han/hun har behov for til riktig tid av personell med riktig kompetanse (...) Det foreslås i høringen at Region- og områdefunksjoner samles i et helseforetak og at Ullevåls lokalsykehusfunksjoner samorganiseres med Aker. Bydel Nordstrand har ingen motforestillinger mot dette, men er opptatt av at bydelens samarbeid med regionalsykehuset også må bedres/utvikles". Odden påpeker at sakspapirene ikke presiserte at beboerne i bydelen skal få Aker og ikke Ullevål som lokalsykehus.

– Det ville sannsynligvis blitt mer debatt rundt denne saken hvis det hadde vært presisert i papirene, det er imidlertid viktig at dette ikke gjøres til en ren lokaliseringsdebatt fordi vi trenger en sykehusreform. Hovedstadsprosessen innebærer at Ullevål skal miste sin lokalsykehusfunksjon, og da er det jo gitt at man får nytt lokalsykehus, sier Odden.

• Les resten av saken i Nordstrands Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar