torsdag 23. oktober 2008

Vesterålen: Sykehus er ikke butikk


VESTERÅLEN ONLINE En gruppe pensjonerte sykepleiere - og bestemødre - i Vesterålen har i et helt år gått i bresjen for å få samlet inn penger til MR-maskin. De ønsker samarbeid med Helse Nord - og advarer mot bedriftstenkningen.

Oddveig Johansen fra Sortland, Else Jenssen, Øksnes, Berit Benjaminsen, Andøy, Karin Hansen, Bø, og Arnhill Elvegård fra Hadsel er navnene på de fem pensjonerte sykepleierne som gjennom hele det siste året har jobbet hardt for å skaffe penger til MR-maskin til sykehuset i Vesterålen.

- Vi har med oss en rekke gode hjelpere i tillegg til de som nå er nevnt, sier Arnhill Elvegård til Vesterålen Online. Nå har Elvegård skrevet brev til Helse Nord, med kopi til alle vesterålsordførerne. I brevet skriver hun:

- Vi er kjent med at det pågår en rekke innsamlingsaksjoner til MR-maskiner og andre nødvendige hjelpemidler til sykehus over det ganske land. Således ser vi at man i Sandnessjøen også samler inn penger til MR-maskin. I Harstad samles det inn penger til en maskin for måling av bentetthet.

- "Kvinner i Vesterålen" står bak innsamlingsaksjonen for MR-maskin til vårt lokalsykehus og vil gjerne ha en bekreftelse fra Helse Nord om at vår MR-aksjon behandles på lik linje med aksjoner i det regionale helseforetaket. Ettersom Helse Nord har lovet at vårt lokalsykehus skal få installert MR-maskin når vi får nytt sykehus, blir vi lett bekymret når sykehusutbyggingen gang på gang, gjennom flere år, blir utsatt, skriver Elvegård.

- Vi håper Helse Nord ser at aksjonen vår har stor betydning for Vesterålens befolkning. Vi hadde håpet på et samarbeid med Helse Nord for å få fortgang i et innkjøp av MR-maskin, uavhengig av når man kommer i gang med utbygging av sykehuset i Vesterålen.

• Les hele saken på Vesterålen Online ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar